Resultatområdet serviceproduktion

Kosthållsservice

Lokaltjänster

Resultatområdet leds av nämnden för serviceproduktion.