Resultatområdet markanvändning

Resultatområdet markanvändning indelas i tre delar

  • Planläggnings- och trafiksystemtjänster
  • Kommunaltekniska tjänster
  • Tomt- och geoinformationstjänster

Resultatområdet leds av kommunaltekniska nämnden

Underställda kommunaltekniska nämnden verkar