Resultaten från utredningen KUUMA-asuminen 2040

31.08.2017 06:00

Kategori: Byggnadstillsyn Tomter och byggande Boende och miljö Idrott och friluftsliv Gator och vägar

Efterfrågan på stadsboende ökar i KUUMA-kommunerna

Glest boende i egnahemshus har fått utmanare då invånarna i Huvudstadsregionens kranskommuner, de så kallade KUUMA-kommunerna, drömmer om hur de vill bo. En invånarenkät som genomfördes inom projektet KUUMA-boende 2040 avslöjade att det vid sidan av boende i egnahemshus, vilket är typiskt för kommunerna, också finns intresse för stadsaktigt boende i flervåningshus och kompaktare boende i småhus. Enligt en statistisk granskning som gjordes inom projektet har volymen för byggande av egnahemshus klart sjunkit i regionen under åren 2006–2016 medan byggandet av flervåningshus har ökat. 

Det centrala resultatet av utredning är att kommunerna i regionen har ett behov att tänka om när det gäller det övergripande konceptet för boende, eftersom man inte kan svara mot kommande bostadsbehov med lösningar från förflutna decennier. På grund av det här måste kommunerna i regionen utveckla nya koncept och lösningar för boende, eftersom boendepreferenserna urbaniseras och blir allt mer mångfacetterade, varvid man inte längre kan anvisa invånarna en enda boendemodell som är lämplig för alla. Utredningens resultat fördelades på tre huvudresultat:

  1. regionens inflyttningsöverskott differentieras och behovet av bostadsproduktion flyttas till centrumen
  2. behovet och önskemålen avseende boende ändras
  3. det finns utvecklingsbehov då det gäller kommunernas profilering och attraktionsfaktorer

I syfte att svara mot framtidens krav som ändras föreslås i utredningen två olika boendemodeller för kommunerna i regionen: 1. urbana småstäder - en boendemodell för urbana kommuner, där man ser utvecklingen i en mer stadsaktig riktning som en resurs och attraktionsfaktor samt 2. mångsidigt boende i KUUMA-kommunerna. Med de nya boendemodellerna vill man stärka KUUMA-regionens attraktionskraft. 

Följande 10 kranskommuner hör till KUUMA-regionen: Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby, Vichtis. KUUMA-regionen har nästan 320 000 invånare. 

Projektet KUUMA-boende 2040 har startats av en planläggningssektion som består av planläggare i regionen. Projektet inleddes år 2016 och resultatrapporten publiceras 31.8.2017.

En presskonferens om utredningens resultat ordnas i Sokos-hotellet i Böle 31.8.2017 kl. 9.00, där det är möjligt att intervjua projektets koordinator. Välkommen!

KUUMA-kyselyn loppuraportti 15.5.2017 (på finska)
KUUMA2040 (på finska)
Policy brief | KUUMA-asuminen 2040 -projekti | 2017 (på finska)

 

Mer information ger projektkoordinator Jaakko Huttunen

jaakko.huttunen@jarvenpaa.fi
040-3153003

Utredningen finns att läsa här: kuuma.fi (på finska)

Kuuma-asukaskysely