Resultaten från kundbelåtenhetsförfrågan inom småbarnspedagogiken

19.12.2016 11:07

Kategori: Barn Småbarnspedagogik

Under veckorna 40-42 ordnades en kundbelåtenhetsförfrågan för de familjer som deltar i verksamheten inom den kommunala och privata småbarnspedagogiken i Kyrkslätt. I förfrågan deltog också familjer som deltar i klubbverksamheten och den öppna verksamheten. Förfrågan besvarades av 560 personer, vilka alla använder tjänster inom småbarnspedagogiken.

Vårdnadshavarnas respons är mycket viktig och den behandlas i alla enheter och förvaltningen inom småbarnspedagogiken. De småbarnspedagogiska tjänsterna utvecklas vidare utgående från responsen.

Den största delen av de som svarade på förfrågan upplevde att de småbarnspedagogiska tjänsterna fungerade bra för familjen. I de öppna svaren gavs mycket positiv respons om småbarnspedagogiken och om det arbete som personalen utför i enheterna. I slutet av förfrågan frågades vårdnadshavarna om hur nöjda de överlag är med tjänsterna inom småbarnspedagogiken. Av dem som svarade på förfrågan gav 33,4% betyget 5 och 49,2% betyget 4 på en skala 1-5. Det allmänna vitsordet för den tjänst som svaranden använder gav 46,6% betyget 5 och 42,3% betyget 4.

I förfrågan ställdes också frågor om den öppna verksamheten och 100 % av de svarande gav betyget 3 eller bättre för den tjänsten. Vitsordet för servicehandledningen var också på en god nivå, betyget som gavs var 3 eller bättre.

För att utveckla tjänsterna inom småbarnspedagogiken kommer vi alltmera att bjuda in vårdnadshavarna till gemensam planering.

Tack till alla som besvarade förfrågan!

Kyrkslätts kommuns bildningsväsende/småbarnspedagogik