Resultaten av de nyaste undersökningarna av badvattenkvaliteten vid Kyrkslätts badstränder

19.07.2018 13:58

Kategori: Idrott och friluftsliv Service Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Boende och miljö Turism Fritid

Vill du ha information om badvattnets kvalitet i Kyrkslätt? Undersökningsresultaten 18.7 över Kyrkslätts badstränders vattenkvalitet har blivit klara. Blågrönalger finns till exempel inte ännu i Djupström och Tampajas Haapajärvi. Notera att det kan vara trängsel vid dessa stränder vid varmt väder. I Storträsk, Lamminjärvi och vid Obbnäs har blågrönalger redan observerats. Mera detaljerade resultat hittar du här. OBS! Det kan ta upp till en vecka för laboratorieresultaten att bli klara, så situationen kan ändras. Bada inte om du ser blågrönalger, detta gäller även för sällskapsdjur. I Kyrkslätt finns sammanlagt 5 allmänna badstränder där vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet under badsäsongen (15.6 - 31.8).

Rapporterna över badsträndernas vattenkvalitet finns på Esboregionens miljö- och hälsoskydds webbplats. Resultaten finns till påseende också på badsträndernas anslagstavlor.

Blågröna alger är farliga för hälsan. Blågrönalgers toxicitet varierar mycket, även en liten förekomst kan innehålla stora giftmängder. Därför uppmanas de som använder badstränderna att undvika att simma i vattnet om man observerar blomning av blågrönalger. Det är skäl att övervaka att små barn och sällskapsdjur inte får vatten i munnen och därmed möjligtvis också alger. Man skall inte använda vatten som innehåller blågrönalger t.ex. i bastun. På webbplatsen Järviwiki finns anvisningar om hur man kan uppskatta förekomst och mängd av blågrönalger. På webbplatsen Ymparisto.fi finns information om algsituationen i Finland.

Underhåll av badstränderna i Kyrkslätt och underhållstjänster tfn 040 506 1426.

Badvattnens kvalitet

Badstränderna på Kyrkslätts kommuns webbplats

Aktuella rapporter över badvattnens kvalitet finns på Esboregionens miljö- och hälsoskydds webbplats.

Allmänna badstränder

På Djupströms badstrand ordnas badövervakning dagligen kl.10.00-18.00 under perioden 4.6-5.8.2018.
OBS! På Kyrkslätts kommuns övriga badstränder ordnas ingen övervakning.

Storträsk, Storträskvägen, Storträsk, Storträskin uimarannan uimavesiprofiili (pdf)
Lamminjärvi, Lammaskalliovägen, Lamminjärvi, Lamminjärven uimarannan uimavesiprofiili (pdf)
Djupström, Obbnäsvägen 230, Syväjärven uimavesiprofiili (pdf)
Tampaja, Tampajavägen, Tampaja, Tampajan uimavesiprofiili (pdf)

Allmänna mindre badstränder

Kylmälä, Sjökullavägen, Tampaja
Svartvik, Vecklaxvägen, Vitträsk
Obbnäs, Telalahti, vid havet (garnisonsområde, tillstånd krävs)
Bobäck, Kvarnviksvägen, Vitträsk
Sundet, Sipulivägen, Sundsberg
 Långvik, Hirsalavägen, vid havet


Ytterligare information:
Algsituationen i Finland
Hur känner jag igen blågrönalger (Järviwiki, på finska)
Giftinformationscentralen
Information om blågrönalger (Valvira)

Tampaja Haapajärvi