Reparationerna i Winellska skolan och Nissnikun koulu framskrider enligt tidtabell

06.07.2018 10:00

Kategori: Inneluft Utbildning

Reparationerna i Nissnikun yläkoulu och Winellska skolans A-byggnad framskrider enligt planerna.

I Winellska skolan fortsätter reparationerna av krypgrunden och tätningen av ytterväggarna. I hushållsklasserna är rivningsarbetena slutförda och reparationerna har inletts. I lärarrummet har rivningen av undertaket inletts och modellinstallationerna godkänts.

I Nissnikun koulu fortsätter reparationen och planeringen av krypgrunden. Samtidigt görs reparationsarbeten inomhus i den omfattning som konditionsgranskningen förutsätter. Rengöringen och justeringen av ventilationskanalerna är på slutrakan. Reparationerna av ventilationsapparaterna fortsätter.

På båda skolorna hålls följande arbetsplatsmöten 13.7 och vi informerar mer om arbetena efter det.

Winellska skolan