Reparationerna i Winellska skolan och Nissnikun koulu framskrider enligt planerna

18.07.2018 09:24

Kategori: Inneluft Utbildning

I Winellska skolan framskrider tätningen av ytterväggarna och reparationerna av hushållsklasserna. Reparationen av krypgrunden är så gott som klar, och detsamma gäller reparationen av undertaket I lärarrummet.

I Nissnikun koulu framskrider reparationen av krypgrunden enligt planerna. De reparationsarbeten som görs inne I byggnaden är nästan klara.  Ventilationskanalerna har rengjorts och den här veckan inleddes reparationsarbetena på ventilationsapparaturen.

Winellska skolan