Renoveringar i skolorna under sommarlovet

04.06.2018 10:23

Kategori: Inneluft Utbildning Barn

Under skolornas sommarlov kommer det att göras omfattande reparationsarbeten i Winellska skolan och Nissnikun koulu för att förbättra inomhusluften.

I Nissnikun koulu kommer man att i den byggnad där åk 7–9 finns städa bort byggavfall från krypgrunden, förbättra ventilationen och kontrollera regnvattensystemet och dräneringen. Också regnvattensystemet utanför byggnaden repareras och vattnet leds om. Dessutom kommer man att avlägsna de planteringar som finns i närheten av ytterväggarna. Under sommaren repareras också upptäckta fuktskador och ventilationskanalerna rengörs.

I den byggnad där åk 1–6 finns repareras pumpen för regnvatten, fuktskador och luftläckor. Byggnadens ventilationsmaskin förses med frekvensomvandlare för att göra det enklare att hantera lufttrycket. Avsikten är att verksamheten flyttas till tillfälliga lokaler när de är klara.

I Winellska skolans A-byggnad repareras de fel som kom fram under konditionsgranskningen. I krypgrunden görs reparationer för att förbättra tätheten och samtidigt städas slam och byggavfall bort. Dessutom tillsätts krossmaterial och dräneringen granskas. Både inne i byggnaden och på ytterväggarna görs täthetsreparationer. Arbetena specificeras efterhand som reparationerna framskrider.

I den del av A-byggnaden som byggts på 70-talet förnyas ventilationsmaskinerna och fläktarna samt motorerna moderniseras. Också ventilationskanalerna rengörs.

I Gesterbyn koulu har inneluftsreparationerna huvudsakligen slutförts.

Kommunfullmäktige har godkänt medel för att skaffa tillfälliga lokaler till Nissnikun koulu, Kirkkoharjun koulu och Gesterbyn koulu. Dessutom finns det planer på att hyra tillfälliga lokaler åt Kirkkoharjun koulu i Aseman ostari.

Winellska skolan