Renovering, ändring och utvidgning av Kyrkslätts huvudbibliotek

Kommunaltekniska sektorn i Kyrkslätts kommun begär anbud på arbetena gällande renovering, ändring och utvidgning av Kyrkslätts huvudbibliotek

Anbuden ska vara inlämnade senast 31.8.2017 före kl. 12.00.

Annons i Hilma
Materialet för anbudsbegäran