Rekommendationen att använda munskydd i skolorna i Kyrkslätt fortsätter tillsvidare som förut – det rekommenderas att eleverna i årskurserna 6–9 använder munskydd

09.04.2021 15:31

Kategori: Utbildning Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn

HUS har vid sitt sammanträde 8.4.2021 som sin officiella linje beslutat att vid följande sammanträde precisera munskyddsrekommendationen för barn i förskolan och de lägre årskurserna inom den grundläggande utbildningen som HUS gav tidigare i veckan. Vid sammanträdet behandlas också experternas anvisningar som är under arbete. Det rekommenderas att ibruktagningen av rekommendationen senareläggs till efter följande sammanträde.

Man har kommit överens med myndigheten för smittsamma sjukdomar i Kyrkslätt att invänta HUS coronakoordinationsgrupps preciseringar nästa vecka angående munskyddsrekommendationen för barn i åldern 6–11 år, som det informerades om igår (8.4.2021), och därmed inte verkställa användningen av munskydd i den här åldersgruppen tillsvidare.

Situationerna under coronapandemin förändras fort, och man blir tvungen att göra beslut och rekommendationer på basis av den bästa informationen man har för stunden. Allas mål är att behärska epidemin och att den förhoppningsvis ska avta. Vi tar time out med detta beslut om munskydd för barnen i åldersgruppen ifråga.

Kyrkslätts fyrlogo