Rehabiliterande dagverksamhet

Den rehabiliterande dagverksamheten för äldre är avsedd för den äldre befolkningen i Kyrkslätts kommun

Syftet med rehabiliterande dagverksamhet för de äldre är att stöda äldre i att bo hemma, främja socialt umgänge, upprätthålla och främja övergripande funktionsförmåga och kapacitet att klara av vardagssysslor. Av deltagare i den rehabiliterande dagverksamheten förväntas intresse och förmåga att delta i gruppverksamhet.

Ansökan till rehabiliterande dagverksamhet sker skriftligt. Bilagor behövs inte. Eventuella bilagor begärs senare vid behov.

Välkommen med!

Den rehabiliterande dagverksamheten är öppen vardagar måndag till fredag i Kyrkslätts nya välfärdscentral fr.o.m. 1.12.2022. Verksamheten är avgiftsbelagd.

Ansökan till dagverksamhet

Mera information fås av 
Servicechef telefon 040 1269 922

Medborgare, De äldre
Socialtjänster - Äldretjänster
öppenvård (hälso- och sjukvård) / hemvård