Regionförvaltningsverkets meddelande: Beslut enligt miljöskyddslagen, Tillstånd för inledande av verksamheten gällande det ändrade tillståndet för norra hamnen i Kantvik, Kyrkslätt

17.06.2022 10:03

Kategori: Kungörelse

Meddelande

Beslut enligt miljöskyddslagen 

Sökande       Nordic Sugar Oy 

Dnr               ESAVI/3599/2022 

Beslutsnr     193/2022 

Ärende         Tillstånd för inledande av verksamheten gällande det ändrade tillståndet för norra hamnen i Kantvik, Kyrkslätt 

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 17.6.–25.7.2022 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.