Regionförvaltningsverket: Översyn av fiskerihushållningsavgiften fastställd i beslutet om läggning av gasledningar i Finlands ekonomiska zon, Nord Stream AG

28.05.2018 13:20

Kategori: Kungörelse

KUNGÖRELSE

Beslut enligt vattenlagen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 83/2018/2 av 28.5.2018 sett över fiskerihushållningsavgiften fastställd i regionförvaltningsverkets beslut nr 4/2010/2 om läggning av gasledningar i Finlands ekonomiska zon

Sökande                            Nord Stream AG

Ärende                               Översyn av fiskerihushållningsavgiften fastställd i beslutet om läggning av gasledningar i Finlands ekonomiska zon

Detta beslut hålls framlagt under besvärstiden 28.5.- 27.6.2018 i Kotka stads miljöcentral (Kotkantie 6), Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo (Mariegatan 12 A), Borgå stads servicekontor Kompassen (Krämaretorget B), Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11-13), Esbo stads miljöcentral (Kyrkträskvägen 6 B ), Raseborgs stadskansli (Rådhustorget), Hangö stads bibliotek (Berggatan 3-5), Pargas stadskansli (Strandvägen 28), Pyttis kommunkansli (Brobyvägen 175), Sibbo kommunkansli (Stora Byvägen 18), Kyrkslätts kommuns servicepunkt (Ervastvägen 2), Ingå kommunkansli (Strandvägen 2), Kimitoöns kommunkansli (Vretasvägen 19), Kökars kommunkansli (Karlby) och Föglö kommunkansli (Tingsvägen 3). Beslutet kan dessutom läsas på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

I beslutet kan sökas ändring hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 27.6.2018.

Besvären skall riktas och tillställas Vasa förvaltningsdomstol (PB 204, 65101 VASA eller vaasa.hao@oikeus.fi). Närmare anvisningar om ändringssökande finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen.


Ytterligare upplysningar ger

                                        Miljöråd Ville Salonen, tfn 0295 016 508

                                        Miljöråd Päivi Jaara, tfn 0295 016 406

                                        e-post:förnamn.efternamn@avi.fi