Regionförvaltningsverket: Meddelande om kungörelse, tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Miljötillstånd för avfallshanteringsenheten vid Käringmossen samt tillstånd för inledande av verksamheten, Esbo

07.10.2021 12:02

Kategori: Kungörelse

Meddelande om kungörelse

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande       Stena Recycling Oy

Dnr               ESAVI/22457/2021

Ärende         Miljötillstånd för avfallshanteringsenheten vid Käringmossen samt tillstånd för inledande av verksamheten, Esbo

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 7.10.-16.11.2021 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.