Regionförvaltningsverket: Meddelande om kungörelse, Anläggande av en kabel i havsbotten och tillstånd till förberedande arbeten, Elisa Abp

14.05.2020 18:12

Kategori: Kungörelse

Regionförvaltningsverket

Meddelande om kungörelse

Tillståndsansökan enligt vattenlagen

Sökande
Elisa Abp 

Dnr
ESAVI/11057/2020 

Ärende
Anläggande av en kabel i havsbotten och tillstånd till förberedande arbeten, Kyrkslätt 

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten 

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 14.5–22.6.2020 på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.