Regionförvaltningsverket: Meddelande om kungörelse, Ändrande av verksamhet i Kantvik norra hamn, Nordic Sugar Oy

11.01.2021 10:32

Kategori: Kungörelse

Meddelande om kungörelse

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen 

Sökande Nordic Sugar Oy 

Dnr          ESAVI/20256/2020 

Ärende    Ändrande av verksamhet i Kantvik norra hamn, Kyrkslätt 

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten 

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 11.1.–17.2.2021 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.