Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat om nya coronarestriktioner – i Kyrkslätt förbjuds offentliga tillställningar inomhus och lokaler beordras att stänga

23.12.2021 17:01

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

På grund av det kraftigt försämrade coronaläget och virusvarianten omikron som snabbt sprider sig har regionförvaltningsverket i Södra Finland fattat beslut om nya begränsningar. Situationen i Nyland är allvarlig och alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus förbjuds. Kundutrymmen och offentliga utrymmen beordras dessutom kortvarigt stänga helt och hållet.

De nya bestämmelserna gäller sammankomster och användning av lokaler och de träder i kraft från och med 28.12. Coronapasset kan inte tas i bruk som ett alternativ till begränsningarna.

I Nyland förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i inomhusutrymmen oberoende av personantal i tre veckors tid under perioden 28.12.2021–17.1.2022. Ett föreläggande om stängning av vissa kundutrymmen och allmänna utrymmen i enlighet med paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar har dessutom givits för området. Stängningsbeslutet är i kraft i två veckor under tiden 28.12.2021–10.1.2022.

Regionförvaltningsverkets order om stängning av lokaler betyder att alla följande offentliga och privata aktörers lokaler som används för sport, motion, nöje och rekreation måste stängas:

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur samt bassängsutrymmen i simhallar, utebassänger och bad samt omklädningsrummen i omedelbar anslutning till dem
  • dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Lokalerna som beordrats stänga kan ändå användas för ledd fritidsverksamhet för barn och unga födda år 2004 eller efter år 2004. Utöver detta kan lokaler användas för genomförande av lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller aktivitet som hör till privat- eller familjelivet.

Kyrkslätts simhall är stängd 28.12.2021–10.1.2022.

Idrottshallen i Jokirinteen oppimiskeskus, idrottshallen i skyddsrummet, skolornas samt ungdomslokalernas motionslokaler, gym samt alla kommunens motionslokaler inomhus och ungdomsteatern Masalan nuorisoteatteri är stängda 28.12.2021–10.1.2022.

Lokalerna som nämns ovan kan ändå användas för ledd fritidsverksamhet för barn och unga födda år 2004 eller efter år 2004, samt för genomförande av lagstadgade tjänster.

Beslutet begränsar inte heller den professionella idrotten.

I kommunens lokaler följer man för dessa målgruppers del gällande beslut om turer för varje lokal.

 Biblioteket är fortfarande öppet. Offentliga tillställningar kan inte ordnas i biblioteket.

Fyyri har för närvarande ungdomslokalsverksamhet. Antalet kunder begränsas med iakttagande av hälsosäkerheten. Ungdomslokalsverksamheten i Masaby och Veikkola håller paus till och med 9.1.2022.

Medborgarinstitutets undervisning håller paus till och med 16.1.2022.

Musikinstitutet och bildkonstskolan verkar normalt med iakttagande av hälsosäkerheten. Vårterminen börjar 10.1.2022.

Regionförvaltningsverkets beslut om sammankomstbegränsningar gäller också andra lokaler som administreras av kommunen, inklusive kommunhuset.

Förekomsten av coronavirusinfektioner i Kyrkslätt har under de senaste två veckorna varit 350/100 000 invånare. Under de senaste två veckorna har antalet nya covid-19 sjukdomsfall varit i medeltal 11 per dag, som mest 28 per dag. Under den senaste veckan har 46 % av fallen i Kyrkslätt varit virusvarianten omikron, som smittar lättare än de tidigare varianterna.  

Majakkalogo