Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger sitt beslut som förpliktar till hälsosäker användning i Nyland

21.02.2022 15:23

Kategori: Bibliotek Museum Fyyri Musikinstitutet Medborgarinstitutet Bildkonstskolan Kultur Ungdoms- och idrottstjänster Coronasituationen Fritid

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger ända till 15.3 bestämmelsen som gäller i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område och som förpliktar de aktörer som svarar för användningen av kund- och publikutrymmen att förebygga smittorisken som närkontakter förorsakar.


Ingen verksamhet är med stöd av bestämmelsen förbjuden i lokalerna och inga säkerhetsavstånd av någon viss längd förutsätts, utan syftet med bestämmelsen är att effektivera hälsosäkerhetsåtgärder. Aktören bedömer själv på vilket sätt smittorisken kan förebyggas: man kan till exempel placera kundplatserna glest, effektivera ventilationen eller se till att besökarna anländer etappvis.

Bestämmelsen gäller till exempel motionslokaler, butiker, bibliotek och museer beroende på personantalet. Också lokaler som används för offentliga tillställningar hör inom ramen för bestämmelsen.