Regionförvaltningsverket: Beslut enligt vattenlagen, Eastern Light Finland I Oy, Anläggande av en datakabel i Skärgårdshavet och Finska viken mellan Pargas och Kotka, ändrande av tillståndsbestämmelse 4

05.07.2018 09:25

Kategori: Kungörelse

KUNGÖRELSE


Beslut enligt vattenlagen


Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 108/2018/2 av 5.7.2018 beviljat sökanden tillstånd.  


Sökande
                          

Eastern Light Finland I Oy


Ärende 
                             

Anläggande av en datakabel i Skärgårdshavet och Finska viken mellan Pargas och Kotka, ändrande av tillståndsbestämmelse 4.


Detta beslut hålls framlagt under besvärstiden 5.7. – 6.8.2018 i Kotka stads miljöcentral (Kotkantie 6), Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo (Mariegatan 12 A), Borgå stads servicekontor Kompassen (Krämaretorget B), Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11-13), Esbo stads miljöcentral (Kyrkträskvägen 6 B ), Pargas stadskansli (Strandvägen 28), Raseborgs stadskansli (Rådhustorget), Hangö stads bibliotek (Berggatan 3-5), Pyttis kommunkansli (Brobyvägen 175), Sibbo kommunkansli (Stora Byvägen 18), Kyrkslätts kommuns servicepunkt (Ervastvägen 2), Ingå kommunkansli (Strandvägen 2), och Kimitoöns kommunkansli (Vretasvägen 19). Beslutet kan dessutom läsas på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


I beslutet kan sökas ändring hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 6.8.2018.


Besvären skall riktas och tillställas Vasa förvaltningsdomstol (PB 204, 65101 VASA eller vaasa.hao@oikeus.fi). Närmare anvisningar om ändringssökande finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen.


Den som är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning till fastighetens ägare eller innehavare.

 

Ytterligare upplysningar ger


Miljöråd Päivi Jaara, tfn 0295 016 406

e-post: förnamn.efternamn@avi.fi