Regionförvaltningsverket: Beslut enligt miljöskyddslagen, miljötillståndet för Aavaranta avloppsreningsverket, Kyrkslätts, HM Technics Oy

12.02.2018 10:38

Kategori: Kungörelse

KUNGÖRELSE

 

Beslut enligt miljöskyddslagen

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 24/2018/2 av 12.2.2018 förkastat sökandens tillståndsansökan.

 

Sökande                            HM Technics Oy

 

Ärende                               Miljötillståndet för Aavaranta avloppsreningsverket, Kyrkslätts

 

Detta beslut hålls framlagt under besvärstiden 12.2.–14.3.2018 i Esbo stads miljöcentralen (Kyrkträskvägen 6 B) och i Kyrkslätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2). Beslutet kan dessutom läsas på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

I beslutet kan sökas ändring hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 14.3.2018.

 

Besvären skall riktas och tillställas Vasa förvaltningsdomstol (PB 204, 65101 VASA eller vaasa.hao@oikeus.fi). Närmare anvisningar om ändringssökande finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen.

 

Den som är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning till fastighetens ägare eller innehavare.

 

Det projekt som nämns i beslutet kan också ha konsekvenser på följande samfällda mark- eller vattenområden:

49-876-23-1, 257-876-9-0, 257-876-18-1, 257-876-19-1

 

Ytterligare upplysningar ger

 

Miljööverinspektör Reetta Klemetti, tfn. 0295 016 509

Miljöråd Juha Helin, tfn. 0295 016 398

e-post: förnamn.efternamn@avi.fi