Regionförvaltningsverket: Beslut enligt miljöskyddslagen, Förbränning av försöksnatur av torrgödsel från hästar vid Kantviks kraftverk

04.07.2018 11:06

Kategori: Kungörelse

Kungörelse


Beslut enligt miljöskyddslagen


Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 128/2018/1 av den 4.7.2018 förkastat anmälan om försöksverksamhet.


Anmälare


Finska Socker Ab

 
Ärende


Förbränning av försöksnatur av torrgödsel från hästar vid Kantviks kraftverk, Kyrkslätt


Läge


Vid Kantviks kraftverk i Kyrkslätt på Nordic Sugar Oy:s fastighet 257-44-1-22

 

Beslutet är till påseende under besvärstiden 4.7–3.8.2018 i Kyrkslätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2). Beslutet kan även läsas på www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

 

I beslutet kan sökas ändring hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 3.8.2018.

 

Besvären skall riktas till Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisningar om ändringssökande finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen.

 

Fastighetens delägare ombeds tillställa denna delgivning även till fastighetens eventuella övriga innehavare.

 

Tilläggsuppgifter ger

Miljööverinspektör Reetta Pentikäinen, tfn 0295 016 574

E-post: reetta.pentikainen@avi.fi

Miljööverinspektör Jaakko Hämäläinen, tfn 0295 016 394

E-post: jaakko.i.hamalainen@avi.fi