Regionförvaltningsverket: Beslut enligt miljöskyddslagen, 253/2018/1

04.12.2018 12:09

Kategori: Kungörelse

Kungörelse

Beslut enligt miljöskyddslagen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 253/2018/1 av den 3.12.2018 godkänt anmälan om försöksverksamhet.


Anmälare

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM


Ärende

Verksamhet av försöksnatur gällande pyrolyshantering av avloppsslam, Esbo


Läge

På fastigheterna 49-91-1-1, 49-91-1-2, 49-91-2-1, 49-408-1-428, 49-411-1-13, 49-450-2-16, 257-445-2-58, 257-445-3-16, 257-445-3-41, 257-445-3-42 och 257-445-8-8 i Esbo stad och Kyrkslätts kommun, fastigheterna ägs av HRM. Besöksadressen är Käringmossvägen 8, Esbo


Beslutet är till påseende under besvärstiden 3.12.2018 – 2.1.2019 i Esbo stads registratur (Brogatan 11). Kyrkslätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2). Beslutet kan även läsas på www.avi.fi/lupa-tietopalvelu


I beslutet kan sökas ändring hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 2.1.2019.


Besvären skall riktas och tillställas Vasa förvaltningsdomstol (PB 204, 65101 VASA). Närmare anvisningar om ändringssökande finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen.


Fastighetens delägare ombeds tillställa denna delgivning även till fastighetens eventuella övriga innehavare.


Tilläggsuppgifter ger

Miljööverinspektör Anna Laiho, tfn 0295 016 368
Miljöråd Ilpo Hiltunen, tfn 0295 016 400
E-post: förnamn.efternamn@avi.fi