Regionförvaltningsverket: Anläggande av två naturgasrör inom Finlands ekonomiska zon samt tillstånd till förberedelser

12.04.2018 16:41

Kategori: Kungörelse

ESAVI/9101/2017

Kungörelse

Beslut enligt vattenlagen, anläggande av två naturgasrör inom Finlands ekonomiska zon samt tillstånd till förberedelser.

www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Bilaga

Kungörelse, anläggande av två naturgasrör inom Finlands ekonomiska zon samt tillstånd till förberedelser, Nord Stream 2 AG