Regionförvaltningsverket: Ändring av miljötillstånd för Aktiivikeskus avloppsreningsverk, Kyrkslätt

13.09.2018 16:29

Kategori: Kungörelse

Beslut enligt miljöskyddslagen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 137/2018/2 av 13.9.2018 förkastat ansökan.

Sökande: Kirkkonummen Aktiivikeskus Kiinteistö Oy

Ärende: Ändring av miljötillstånd för Aktiivikeskus avloppsreningsverk, Kyrkslätt

Beslutet är till påseende under besvärstiden 13.9.-15.10.2018 i Kyrkslätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2) och kommunhuset i Sjundeä (Parkstigen 1). Beslutet kan även läsas på www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Regionförvaltningsverkets kungörelse 13.9.-15.10.2018: Ändring av miljötillstånd för Aktiivikeskus avloppsreningsverket, Kyrkslätt