Regionförvalningsverket: Miljötillstånd för bioånganläggning i Kantvik samt tillstånd att inleda verksamheten, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy

15.04.2019 10:36

Kategori: Kungörelse

ESAVI/10796/2018

Beslut enligt miljöskyddslagen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 152/2019 av 15.4.2019 beviljat sökanden miljötillstånd.

 

Sökande

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy

 

Ärende

Miljötillstånd för bioånganläggning i Kantvik samt tillstånd att inleda verksamheten, Kyrkslätt

 

Platsen för verksamheten

Hamnvägen 64, 02460 Kantvik

 

Beslutet är till påseende under besvärstiden 15.4–15.5.2019 i Kyrkslätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2). Beslutet kan även läsas på www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

 

I beslutet kan sökas ändring hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 15.5.2019.

 

Besvären skall riktas och tillställas Vasa förvaltningsdomstol (PB 204, 65101 VASA). Närmare anvisningar om ändringssökande finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen.

 

Fastighetens delägare ombeds tillställa denna delgivning även till fastighetens eventuella övriga innehavare.

 

Tilläggsuppgifter ger

Miljööverinspektör Reetta Pentikäinen, tfn 0295 016 574

E-post: reetta.pentikainen@avi.fi

Miljööverinspektör Jaakko Hämäläinen, tfn 0295 016 394

E-post: Jaakko.i.hamalainen@avi.fi