Regeringen gav riktlinjer för användning av ansiktsmasker samt en omfattande rekommendation om distansarbete

13.08.2020 18:02

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Statsminister Sanna Marins regering gav 13.8.2020 riktlinjer för distansarbete, användning av masker och återkomst till Finland från riskländer. Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s rekommendation är det skäl att använda ansiktsmasker i kollektivtrafik, då man är på väg till coronatestning och då man återvänder från riskområden samt i situationer då det inte är möjligt att undvika närkontakter.    

Utgångspunkten är att man själv ska bekosta maskerna. Kommunerna ska ändå se till att mindre bemedlade kommuninvånare och kommuninvånare vars ställning är sårbarast får masker gratis. Kyrkslätts kommun har redan inlett förberedelser för beställning av masker. Masker som kan tvättas beställs för både kommuninvånarnas och personalens behov. Ansiktsmasker kommer att delas ut på kommunhuset samt i Swegons och Torgvägens verksamhetsställen. Det meddelas separat senare om hur utdelningen ordnas.

Regeringen rekommenderar att man distansarbetar på områden där antalet coronafall ökar. För tillfället gäller således rekommendationen om distansarbete i bland annat Nyland. Kommunens anställda fortsätter att distansarbeta i sådana funktioner där detta är möjligt. Att övergå till distansarbete är också en säkerhetsgärning - alla yrkesgrupper kan inte distansarbeta och genom att skapa gleshet främjar vi arbetstryggheten också för sådana personalgrupper som måste använda kollektivtrafik och arbeta i arbetsgivarens lokaler. 

Kommunhusets dörrar hålls öppna tills vidare. Vi strävar efter att planera distansarbetet så att vi kan betjäna kommuninvånarna både via distansförbindelse samt vid behov också på plats.

Fyr logo