Redskap, maskiner och anordningar som behövs vid dagliga sysslor

Syftet med stöd för anskaffning av redskap som behövs vid dagliga sysslor är att personen klarar av sina sysslor så självständigt som möjligt.

Man kan understöda anskaffning av redskap som behövs vid dagliga sysslor, om redskapet med anledning av handikappet är behövligt och nödvändigt för att personen kan klara av det vardagliga livet.

Redskap kan vara exempelvis rörelsehjälpmedel (bil, tandemcykel), på grund av handikappet nödvändiga hushållsmaskiner eller redskap för kommunikation.

Stödåtgärden är avsedd för en person som på grund av handikapp eller sjukdom behöver en maskin, ett redskap eller en anordning för att röra sig, kommunicera och att klara individuellt av sysslor hemma eller på fritiden. Förutsättningen för stödet är att hälsovården inte betalar medlet som hjälpmedel för medicinsk rehabilitering.

Det är fråga om prövningsbaserad ekonomisk stödåtgärd som beviljas inom ramen för de reserverade anslagen.

Redskap och anordningar överlåts i regel så att de blir klientens egna, varvid klienten betalar 50 % av redskapets eller anordningens skäliga anskaffningspris. Nödvändiga ändringsarbeten i anslutning redskapet som anskaffats är kostnadsfria för klienten. Ett redskap eller en anordning kan i vissa situationer ges till klientens bruk. Då är medlet avgiftsfritt och ska återlämnas till kommunen efter att användningsbehovet tagit slut eller ändrat sig.

Handikappade
Socialtjänster - Andra än boende- och hemservice för personer med funktionsnedsättning
personer med funktionsnedsättning / utvecklingsstörda, personer med funktionsnedsättning / personer med utvecklingsstörning