Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall

Redovisningen lämnas till byggnadstillsynen i samband med bygglovsansökan eller ansökan om rivningstillstånd eller rivningsanmälan. Miljöinspektören granskar redovisningen för att se om de anmälda avfallsmottagningsplatserna är vederbörliga.

Blanketter för redovisningen fås här.