Rättvist Kyrkslätt

Kyrkslätt är en kommun för Rättvis handel. Kommundirektör Tarmo Aarnio undertecknade ett avtal med föreningen för Rättvis handel den 16 augusti 2013 i kommunhuset. De andra undertecknarna var verksamhetsledaren för föreningen för Rättvis handel Janne Sivonen och ordförande Minna Hakapää och Emmi Wehka-aho från Kyrkslätts stödgrupp för Rättvis handel. Kyrkslätt blev den åttonde kommunen för Rättvis handel i Finland.

Kyrkslätt tog samtidigt ett betydande steg mot etiska val i offentlig upphandling. Kommunen har förbundit sig till att använda rättvist producerat kaffe och te på sina tillställningar och ordna program i kommunen under veckan för Rättvis handel. Föregångare i samarbetet är Kyrkslätts kyrkliga samfällighet och ett antal företagare och föreningar från Kyrkslätt.

Kyrkslätt förklarade sig som en kommun för Rättvis handel på Kyrkslättsdagarna lördagen den 24 augusti 2013. Vid evenemanget delades ut diplom till företag och sammanslutningar som medverkar i projektet.

Vad är en kommun för Rättvis handel?

Rättvis handel eftersträvar att minska fattigdomen med hjälp av handel. Småbrukare och arbetstagare i utvecklingsländer ges möjligheten till tryggad utkomst. Inom Rättvis handel används inte barnarbetskraft och den beaktar miljöns hållbarhet. Rättvisemärkta produkter som kaffe, te och bananer växer inte i Finland, så det finns ingen konkurrens med inhemska varor.

Läs mer om Rättvis handel (på finska)

Ytterligare information:

Minna Hakapää, tfn 0500 555 166


www.reilukauppa.fi