Ragvalds, naturstig

På Ragvalds naturstig kan man bekanta sig med det traditionslandskap som det gamla jordbruket har skapat.

Där syns människans och naturens växelverkan genom århundradena.  Ragvalds gårdscentrum är nu ett museum och dess närmiljö är park. I Ragvalds gårds skogar och på dess ängar har byggts ett nytt bostadsområde, Ravals.

Du kan fritt välja rutt bland stigarna och bekanta dig med det som intresserar dig mest.