Ragvalds museum öppet

17.08.2019 11:00 - 17.08.2019 15:00
Ragvalds museiområde, Överbyvägen 140, 02400 Kyrkslätt

Kategori: Kultur MuseumTurism Fritid

Ragvalds museums huvudbyggnad öppen om sommarlördagar

Ragvalds är en traditonell lantgård invid gamla kungsvägen. I huvudbyggnaden finns gårdens inredning och lösöre från dess sista privata ägares Bertil Malmströms livstid (1900-1982). På verandan finns en utställning över gårdens och traktens historia sedan 1300-talet. 
Guide: Sigrid Alhovaara

 
Ragvalds huvudbyggnad är det stora, gula trähuset söder om Överbyvägen. 
I inträdesavgiften (vuxna 2 e kontant, barn 0 e) ingår guidning i Eliasvillans utställning över Porkala arrendetid. 
Parkeringsplatsen ligger bakom ladugården, norr om Överbyvägen. 
På museiområdet finns också en naturstig, en undervisningsträdgård och en titthålsutställning.