Ragvalds museiområde

Ragvalds museiområde är en traditionell lantgård med gårdsområden invid den gamla kungsvägen. De första uppgifterna om Ragvalds är från 1540-talet i Gustav Vasas jordeböcker. Den sista privata ägaren var Bertil Malmström (1900-1982). Efter hans död gjordes gårdsområdet till ett kommunalt museum.

Utöver de vanliga utställningarna kan man på området bekanta sig med det traditionella landskapet, naturstigen och trädgården. I drängstugan ordnas evenemang för allmänheten i samarbete med lokala aktörer.

Ragvalds huvudbyggnad.

Ragvalds naturstig börjar vid spannmålsmagasinets hörn.

Aktivitesmöjligheter i Drängstugan.

  • I Ragvalds huvudbyggnad visas gårdens gamla föremål.
  • I Eliasvillan på vägens norra sida finns en utställning om Porkala arrendetid 1944-56.
  • I Ragvalds traditionella landskap finns ängar, skog, gårdsområden och en trädgård.
  • Ragvalds naturstig börjar vid spannmålsmagasinets hörn.
  • I drängstugan ordnas många slags aktiviteter under de olika årstiderna.
  • Man kan när som helst kika in genom ladugårdens fönster på målningarna från Sovjettidens militärbasperiod.

Öppet:
13.6.-22.8.2020 är Ragvalds huvudbyggnad och utställningen om Porkala arrendetid öppna lördagar kl. 11–15 (med undantag av midsommaren).

Antal besökare åt gången högst 10 personer / utställning. Tillsvidare tas inga gruppbokningar emot.

Inträdesavgift:
Ingen inträdesavgift under utställningarnas öppettider sommarperioden 2020.

Kontaktuppgifter:
Ragvalds museum
Överbyvägen 140
02400 Kyrkslätt

(09) 2967 1
kulttuuri@kirkkonummi.fi

Läs mera:

eMuseo Ragvalds

Ragvalds broschyr, pdf

Ragvalds Facebook