Ragvalds museiområde

Ragvalds museiområde är en traditionell lantgård med gårdsområden invid den gamla kungsvägen. De första uppgifterna om Ragvalds är från 1540-talet i Gustav Vasas jordeböcker. Den sista privata ägaren var Bertil Malmström (1900-1982). Efter hans död gjordes gårdsområdet till ett kommunalt museum.

Utöver de vanliga utställningarna kan man på området bekanta sig med det traditionella landskapet, naturstigen och trädgården. I drängstugan ordnas evenemang för allmänheten i samarbete med lokala aktörer.

Ragvalds huvudbyggnad.

Ragvalds naturstig börjar vid spannmålsmagasinets hörn.

Aktivitesmöjligheter i Drängstugan.

  • I Ragvalds huvudbyggnad visas gårdens gamla föremål.
  • I Eliasvillan på vägens norra sida finns en utställning om Porkala arrendetid 1944-56.
  • I Ragvalds traditionella landskap finns ängar, skog, gårdsområden och en trädgård.
  • Ragvalds naturstig börjar vid spannmålsmagasinets hörn.
  • I drängstugan ordnas många slags aktiviteter under de olika årstiderna.
  • Man kan när som helst kika in genom ladugårdens fönster på målningarna från Sovjettidens militärbasperiod.

Öppet:
5.6.-28.8.2021 Ragvalds huvudbyggnad och utställningen om Porkala arrendetid i Eliasvillan är öppna på lördagar kl. 11-15.
OBS! Stängt på Midsommardagen, lördag 26.6.2021.

Vi iakttar de gällande myndighetsföreskrifterna och -anvisningarna.

Inträdesavgift:
Ingen inträdesavgift under utställningarnas öppettider sommarperioden 2021.

Kontaktuppgifter:
Ragvalds museum
Överbyvägen 140
02400 Kyrkslätt

(09) 2967 1
kulttuuri@kirkkonummi.fi

Läs mera:

eMuseo Ragvalds

Ragvalds broschyr, pdf

Ragvalds Facebook