Rådgivingens psykolog

Målet med rådgivningens psykologs arbete är att stöda växelverkan, barnets utveckling samt föräldraskap, tidig upptäckt av problem och ordnande och planering av behövligt stöd. Kundarbetet omfattar handledning och rådgivning, vårdarbete och barnpsykologiska undersökningar. Rådgivningarna samarbetar med andra instanser som jobbar med barnfamiljer. Arbetet baserar sig på frivillighet och det är konfidentiellt. Servicen är avgiftsfri.

 

Rådgivningspsykologen betjänar mödra- och barnrådgivningens kunder i följande situationer:

  • Oro över graviditet eller förlossning
  • Svårt att anpassa sig till den nya livssituationen eller föräldraskapet
  • Föräldern har depression eller ångest som börjat under eller efter graviditeten
  • Oro över barnets tillväxt eller utveckling
  • Bedömningen och uppföljningen av barnets utvecklingsnivå förutsätter psykologiska undersökningar
  • Man överväger att skicka barnet till undersökningar inom den specialiserade sjukvården, till enheten för barnpsykiatri eller barnneurologi
     

Remitterande instans är i allmänhet rådgivningens hälsovårdare eller läkare. Föräldrarna kan också själva kontakta rådgivningspsykologen. Även andra instanser som arbetar med barnet och familjen kan anvisa föräldrarna att ta kontakt med rådgivningspsykologen, eller de anställda kan vara i kontakt med psykologen med föräldrarnas samtycke.

Psykolog Tiia Karnisto (Hanna-Maria Mäkelä )             

rådgivningen i centrum, Stationsvägen 3 b

arbetsrum till förfogande också på rådgivningen i Veikkola

Tfn 040 1269 599, telefontid må-fr kl. 12-13