Rådgivingens familjearbete

 

Saknar du vardagsrutiner? Känner du dig utmattad? Håller babyn dig vaken? Är ditt barn i trotsåldern?

 

Rådgivningens familjearbete ger barnfamiljerna i Kyrkslätt hjälp och stöd med:

  • graviditet
  • babyskötsel
  • barnets ätande och sömnproblem
  • trotsålder, utmaningar i barnuppfostran samt syskonrelationer
  • att orka som förälder
  • vardagens rytm och smidighet
  • rollerna i familjen och växelverkan
  • att bekanta sig med andra tjänster

Du kan diskutera med familjehandledaren, få anvisningar och råd och hitta tillsammans lösningar i vardagen. Familjearbetet är konfidentiellt och kostnadsfritt.

Du kan kontakta rådgivningens familjehandledare via hälsovårdaren vid rådgivningen eller genom att ringa direkt till familjehandledaren.

Rådgivningen i centrum: Tia-Nina Munne, tfn 050 3272 859

Veikkolaområdet och Masabyområdet: Niina Nykänen, tfn 050 3272 803

Rådgivningens familjearbete

Rådgivningens familjehandledare

Rådgivningen i centrum:
Tia-Nina Munne tfn 050 3272 859

Veikkolaområdet och Masabyområdet:
Niina Nykänen, tfn 050 3272 803