Rad- och våningshustomter

Kyrkslätts kommun säljer tomter avsedda för bostadsproduktion i bolagsform till professionella byggare på grundval av anbud. Tomterna kan sökas kontinuerligt. Man kan ge ett köpeanbud på en tomt antingen för fritt finansierad bostadsproduktion eller för bostadsproduktion som finansieras av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).Tinaparken, Kolsarby och Smedsede

Se tomter på finska sidorFritt formulerade köpanbud lämnas in på adressen:

kirjaamo@kirkkonummi.fi eller Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt

Ytterligare information:

Niklas Wickholm (rad- och småhustomter)
markanvändningsingenjör
tel. 040 631 6478
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Otso Kärkkäinen (flervåningshustomter)
kommungeodet
tel. 040 126 9794
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi