Rad- och våningshustomter

Kyrkslätts kommun säljer tomter avsedda för bostadsproduktion i bolagsform till professionella byggare på grundval av anbud. Tomterna kan sökas kontinuerligt. Man kan ge ett köpeanbud på en tomt antingen för fritt finansierad bostadsproduktion eller för bostadsproduktion som finansieras av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).


Tolls stationsområde, Kolsarby och Smedsede

Se finska sidorFritt formulerade köpanbud lämnas in på adressen:

kirjaamo@kirkkonummi.fi eller Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt

Ytterliga information:

Otso Kärkkäinen,
vik. kommungeodet
040 126 9794
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi