RA-ställe (registreringsställe)

På RA-ställe kan du avhämta/beställa ett certifikatkort som är av befolkningsregistercentralen utfärdat kort för stark autentisering och elektroniska signaturer (yrkeskort).

Då du sköter kortrelaterade ärenden i registreringsstället (avhämtning av reservkort, beställning av nytt kort, avhämtning av kort, beställning av PUK-kod), ta med dig ett gällande, av polisen beviljat officiellt identitetsbevis (pass, efter 1.3.1999 beviljat identitetskort eller efter 1.10.1990 beviljat körkort, OBS! Körkortet godkänns som identitetshandling fram till 31.12.2018).

Andra än Kyrkslätts kommuns anställda

Ett av befolkningsregistercentralen utfärdat certifikatkort kan beställas vid registreringsstället i Kyrkslätt också för yrkesutbildade personer inom hälso-och sjukvården inom den privata sektorn. Yrkeskortet för hälso- och sjukvården används av alla de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som hör till Valviras register Terhikki.

Beställning av certifikatkort för andra än Kyrkslätts kommuns anställda är avgiftsbelagd service.
Beställning av ett kort kostar 53,00 euro och beställning av en ny PUK-kod kostar 40,00 euro. Vid registreringsstället i Kyrkslätt kan du endast beställa kort utan foto. Om du har verifikatet och identitetsbeviset med, tar det endast 15 minuter att beställa kortet, och kortet skickas till din hemadress.

Anvisningar för en yrkesutbildad person utanför Kyrkslätts vård- och omsorgsväsende som behöver ett certifikatkort

1. Boka en tid vid registreringsstället i Kyrkslätt på adressen https://vrk.ajapa.fi/th/ eller ta kontakt per telefon eller per e-post

2. Betala serviceavgiften 53,00 € (kort) eller 40,00 € (ny PUK-kod).
Betalningsmottagaren är Kyrkslätts kommun och kontonumret är FI24 2255 3800 0040 55 (Nordea). Skriv i betalningens meddelandefält: KP2321 /Certifikatkort/ ditt eget namn

(Skriv meddelandet i formatet: KP2321 / Certifikatkort / Matti Meikäläinen 31.5.2013 kl. 10.30). Skriv ut bankens verifikat för avgiften, ur vilket bankens arkiveringskod bör framgå.

3. Kom till registreringsstället vid den tidpunkt du bokat och bevisa med verifikatet till den som registrerar att du betalt avgiften. Samtidigt identifiera dig med ett gällande identitetsbevis. Om verifikatet eller ett gällande identitetsbevis saknas, avbryts servicesituationen. Avgiften återbetalas inte.

4. Den som registrerar beställer kortet till hemadressen och skriver ut en beställningsbekräftelse till dig.

Kontaktuppgifter

Kyrkslätts centralhälsostation

Tjänstevägen 1

(ingång från Stationsvägen = gång- och cykelled, genom E-dörren till andra våningen till förvaltningens korridor)

Registreringsstället är öppet under tjänstetid.


Tidsbeställning

Tidsbeställning eller kontakt per telefon eller e-post på förhand.

https://vrk.ajapa.fi/th/

förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi


Maarit Lohtander

tfn 050-4140354