Protokollen från fiskeriområdet Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalues och Kyrkslätt-Sjundeå fiskeområdes sammanträden 24.4.2019

10.06.2019 15:53

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätt-Sjundeå fiskeområde meddelar, att stämman 24.4.2019 fattat beslut om bokslut, årsberättelse, ansvarsfrihet och avslutande av fiskeområdet.
Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde meddelar att stämman 24.4.2019 fattat beslut om verksamhetsplan, budget, arvoden, val av revisor och fördelning av ersättningsmedel.

Mötesprotokollen jämte bilagor är framlagda 10.6-8.7.2019 vid Kyrkslätt, Sjundeå och Vichtis kommuners samt på Lojo stads officiella anslagstavlor
Den som berörs av ärendet, kan lämna rättelseyrkan till fiskeområdet/fiskeriområdet, ur vilket framgår framställarens kontaktuppgifter. Rättelseyrkandet skall framställas inom trettio dagar från det beslutet delgivits. Meddelandet publiceras 7.6.2019 i Officiella tidningen och delfåendet har skett räknat från nämnda datum sjunde (7) dagen.

Tilläggsuppgifter fås från gabi.lindholm@outlook.com eller ( (050) 404 2738 vardagar kl. 8-15.
5.6.2019 Styrelserna för Kyrkslätt-Sjundeå fiskeområde och Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde