Projektets mål

Projektets mål

I planeringen av välfärdscentralen och i dess verksamhet är målet att på ett modernt sätt och utgående från kunden förutse befolkningens framtida servicebehov. I verksamheten utnyttjas ny välfärdsteknologi och möjligheterna som digitaliseringen skapar. Elektroniska tjänster och egenvård utvecklas metodiskt. Verksamhetssätten och kundprocesserna görs även mera strömlinjeformade. 

Alla tjänster i social- och hälsocentralen i centrum och nästan alla vård- och omsorgssektorns öppenvårdstjänster från de övriga verksamhetsställena i centrum flyttar till Åängen. Då tjänsterna befinner sig under samma tak, möjliggörs ett allt tätare samarbete mellan yrkesmännen för kundernas bästa, och de flyttas mindre från lucka till lucka. Välfärdscentralen erbjuder tjänster för alla oavsett ålder. Målet är att kunden får effektiva öppenvårdstjänster inom social- och hälsovården som närtjänster vid behov.

Valet av byggnadsentreprenör sker i oktober-november och det ambitiösa målet är att det första spadtaget tas ännu i år.

Projektet Apotti (http://apotti.fi) stöder också för sin del utvecklingen av nya verksamhetssätt. Kyrkslätt är med i planeringen av ibruktagandet av social- och hälsovårdens gemensamma patientdatasystem Apotti. Apotti-systemet togs i bruk för första gången i Peijas sjukhus i november 2018. Följande Apotti togs i bruk av Vanda stad i maj 2019. I Kyrkslätt tas systemet i bruk i slutet av år 2021.

Under hösten 2019 övergår projektet från planeringsskedet till planering av genomförandet. Projektets totala kostnader har i budgeten år 2019 bedömts vara 43 000 000 euro, moms 0%.