Projektets mål

Projektets mål

I planeringen av välfärdscentralen och i dess verksamhet är målet att på ett modernt sätt och utgående från kunden förutse befolkningens framtida servicebehov. I verksamheten utnyttjas ny välfärdsteknologi och möjligheterna som digitaliseringen skapar. Elektroniska tjänster och egenvård utvecklas metodiskt. Verksamhetssätten och kundprocesserna görs även mera strömlinjeformade. 

Alla tjänster i social- och hälsocentralen i centrum och nästan alla vård- och omsorgssektorns öppenvårdstjänster från de övriga verksamhetsställena i centrum flyttar till Åängen. Då tjänsterna befinner sig under samma tak, möjliggörs ett allt tätare samarbete mellan yrkesmännen för kundernas bästa, och de flyttas mindre från lucka till lucka. Välfärdscentralen erbjuder tjänster för alla oavsett ålder. Målet är att kunden får effektiva öppenvårdstjänster inom social- och hälsovården som närtjänster vid behov.