Projektets mål

Målet är Finlands bästa välfärdscentral

I och med utvecklingen av de nya utrymmena har det blivit möjligt att också planera tjänsterna på ett nytt sätt, ur klientens synvinkel och inte organisationens. Målet är inte obetydligt: vi har beslutat att Kyrkslätts välfärdscentral blir landets bästa välfärdscentral.

I planeringen av välfärdscentralen och i dess verksamhet är målet att på ett modernt sätt och utgående från klienten förutse befolkningens framtida servicebehov. Ny välfärds- och annan teknologi utnyttjas i verksamheten på ett mer omfattande sätt. Elektroniska tjänster och egenvård utvecklas. Verksamhetssätten och klientprocesserna görs mera strömlinjeformade. Också klienterna tas med i planeringen.

Även projektet Apotti, i vilket Kyrkslätt deltar tillsammans med Helsingfors, Vanda, Grankulla och HNS, stöder för sin del utvecklingen av nya förfaringssätt. Apotti är ett gemensamt utvecklingsprojekt för socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården vars syfte är att göra verksamheten enhetligare, tryggare, mer högklassig och kostnadseffektivare än tidigare. Det är fråga om både ett nytt klient- och patientdatasystem och ett projekt för ändring av verksamheten. Systemet Apotti tas till först i pilotbruk i Vanda år 2018. Det kommer troligen att tas ibruk i Kyrkslätt år 2020.

Omfattande och mångsidiga social- och hälsovårdstjänster under samma tak

Till Åängen flyttar alla öppenvårdstjänster från centrums hälsostation samt social- och hälsovårdstjänsterna från de övriga verksamhetsställena i centrum. Då tjänsterna befinner sig under samma tak möjliggörs ett tätare samarbete mellan de sakkunniga för klienternas bästa, och klienterna flyttas mindre från lucka till lucka.