Projektet Lape

Regeringens spetsprojekt Program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) har som mål mer effektiva, kostnadseffektiva och bättre sammanfogade tjänster som mer än nu utgår från barnets och familjens behov samt en förändring i verksamhetskulturen.

Barnets intresse och stöd i föräldrarollen i första hand

Barnets intresse och stöd i föräldrarollen kommer i första hand inom LAPE-projektet. Basservicen stärks och tyngdpunkten förflyttas till förebyggande tjänster och tidigt stöd. Också skolan och småbarnspedagogiken utvecklas att stöda barnets välmående. Ändringsprogrammet för barn- och familjetjänster styrs av följande principer:

  • Barnets rättigheter och barnets intresse
  • Barn- och familjecentrering
  • Stärkande av resurser
  • Familjernas mångformighet


 

Nationell informationsinsamling för undersökningen Barns hälsa, välfärd och service (LTH)

Mer information
Petra Korkiakoski
Kehittämissuunnittelija
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
tfn. 040-126 9840