Projektet för att bekämpa vresros 2021 i Kyrkslätt

05.05.2021 13:08

Kategori: Boende och miljö Idrott och friluftsliv Ungdoms- och idrottstjänster Småbarnspedagogik Skolor Fritid Gator och vägar

Kyrkslätts kommun har ansökt om och fått statsbidrag för projektet för bekämpning av vresros för år 2021.
I projektet koncentrerar man sig på att kartlägga och bekämpa vresros på strand- och skärgårdsområdena i Kyrkslätts kommuns ägo vars känsliga skärgårdsnatur är särskilt utsatt för skador som främmande arter förorsakar.

Man strävar efter att förhindra spridningen av vresros genom att bekämpa bestånd också på andra områden i kommunens ägo.

Vresrosen (Rosa rugosa och Rosa rugosa f. alba) sprider sig snabbt och kan växa i många olika slags miljöer, så det är mycket sannolikt att växten i framtiden sprider sig på ett mer utsträckt område än idag. Genom att ingripa snabbt kan man minska de olägenheter som vresrosen förorsakar naturens mångfald och rekreationsanvändningen såväl i Kyrkslätt som annanstans. Arten sprider sig till nya växtplatser med fåglarna och vattnet.

Vresrosen har genom förordning definierats som främmande art i Finland.
Förbudet mot att odla vresros träder efter övergångsperioden i kraft 1.6.2022.
Därmed ska fastighetsägaren eller -innehavaren skövla vresrosen som avses i förordningen bl.a. på sina gårdar.
Trädgårdsvresrosor som kultiverats från vresrosen, dvs. Rosa Rugosa-gruppens sorter, är inte förbjudna.

Bekämpning av vresros kräver långsiktigt arbete av många olika aktörer. Kyrkslätts kommun avlägsnar i huvudsak vresrosor på sina områden i samband med byggande och totalrenoveringar. Tack vare statsbidraget kan man nu effektivt avlägsna vresrosor också vid sidan om vanliga underhållsarbeten. Bekämpningen utförs i enlighet med rekommendationerna i planen för hantering av invasiva främmande arter i första hand på skyddsområden och t.ex. på de övriga värdefulla naturobjekten vid kusten och i närheten av dem.

Vi uppmuntrar invånarna i Kyrkslätts kommun att identifiera vresrosen och att på egen hand vidta åtgärder för att skövla den. På portalen om främmande arter finns det anvisningar för identifiering och bekämpning av vresros och tips på vad man kan plantera i stället: https://vieraslajit.fi/ajankohtaista/i-1932

Om du vill ordna talko för att bekämpa vresros på kommunens område, vänligen kontakta projektkoordinatorn, så ser vi hur underhållstjänsterna kan stå till tjänst i talkot.

Vi informerar regelbundet om projektet för bekämpning av vresros på Kyrkslätts kommuns webbplats.

Projektkoordinator:
Jeena Vesivalo
Kansliträdgårdsmästare

040 652 5821
jeena.vesivalo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta / Kyrkslätts kommun
Yhdyskuntatekniikan toimiala / Samhällstekniska sektorn
Kunnossapitopalvelut / Underhållstjänsterna

Mer information om främmande arter:
Portalen om främmande arter: https://vieraslajit.fi/
Finlands naturskyddsförbunds projekt VieKas LIFE (2018-2023): https://www.sll.fi/mita-me-teemme/luonnonhoito/viekas-life-sve/
#KutsumatonVieras -kampanj: https://www.luke.fi/uutinen/kutsumaton-vieras-kampanja/

Bekämpa vresros och förstör rensningsavfallet rätt:
https://www.kyrkslatt.fi/bekampa-vresros-och-forstor-rensningsavfallet-ratt

Vresros, foto: Jouko Rikkinen, Jouko Rikkinen , CC-BY-NC-4.0 (vieraslajit.fi)