Projektet Digga min digiresa

11.01.2017 12:49

Kategori: Utbildning Småbarnspedagogik Barn

"Hej mamma och pappa, vill ni höra vad jag lärde mig på dagis?"
Tycker ni föräldrar att barnet aldrig yttrar dessa magiska ord? Eller aldrig berättar vad det gjort på dagis fast ni frågar? För att inte tala om vad barnet lärt sig? Situationen är bekant för många finländska föräldrar. Som föräldrar saknar vi uppgifter om vad man sysslar med inom dagvården och vad man lär sig där, men det är svårt för barnet att hemma berätta om dagens eller veckans händelser. I synnerhet om barnet inte ännu kan tala.

I Kyrkslätt, Kervo och Tusby har man tagit tag i situationen och börjat utveckla en digital portfolio inom småbarnspedagogiken i samarbete med Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Folkhälsan och Pro koulutus ja konsultointi Oy med finansiering av Utbildningsstyrelsen. Idéen med den digitala portfolion baserar sig på mappar om barnets uppväxt (Kankaanranta 1998), som används mycket inom småbarnspedagogiken. I mapparna om barnets uppväxt har samlats dokumentation om barnets uppväxt och inlärning, och denna information har utnyttjats t.ex. vid diskussionerna gällande barnets plan för småbarnspedagogik.

Målet med projektet Digga min digiresa är att utveckla modellen med en digital portfolio, alltså ett verksamhetssätt med hjälp av vilket barnet själv och med hjälp av fostraren kan dokumentera t.ex. med digikamera eller smartapparat Med en digital portfolio avses barnets personliga elektroniska mapp, som skyddats med användarnamn och lösenord . Föräldrarna får koder för att bläddra, kommentera och producera material i mappen. Utöver föräldrarna får fostrarna i daghemsgruppen och daghemmets föreståndare rätt att titta i ett enskilt barns dokument. Digitaliseringen erbjuder föräldrarna möjlighet att på ett flexibelt sätt granska portfolion och producera material tillsammans med barnet och småbarnspedagogikens personal. Projektet pågår under år 2017. Våren 2017 utvecklar samarbetspartnerna modellen för den digitala portfolion, och på hösten testas modellen inom småbarnspedagogiken i Kervo, Tusby och Kyrkslätt. Fr.o.m. ingången av år 2018 börjar modellen tillämpas i projektkommunerna.

Föräldrarna har en viktig roll i utvecklingen av portfolion. I januari-februari 2017 får projektdaghemmens föräldrar några frågor att besvara i anknytning till mapparna om barnets uppväxt. De kan också ta upp hurudan en fungerande digital portfolio kunde vara ur föräldrarnas synvinkel. Enkäten genomförs elektroniskt. Eftersom det är fråga om ett forskningsprojekt, kommer man att be föräldrarna ge sitt samtycke till barnets delaktighet i undersökningen. Man kommer också att begära ett skilt tillstånd av föräldrarna för lagring av bilder och material. I projektet testas också olika applikationers och plattformers möjligheter att bygga broar mellan hemmet och daghemmet. Målet är att det i fortsättningen skulle finnas sådana system för dokumentering av barnets uppväxt och inlärning där dokumenteringen kunde granskas och produceras både i dagvården och hemifrån. Barnets och familjens datasekretess är centrala då applikationerna testas. Målet med projektet Digga min digiresa är uppväxtens vardag och resa som man gemensamt och uppriktigt kan dela med varandra. I bästa fall kan projektet producera bättre ömsesidig förståelse för barnets olika uppväxtmiljöer och deras betydelse för barnet, familjen och småbarnspedagogikens personal.

Ytterligare information:

projektkoordinator Kati Smeds, tfn 050 414 3568,
småbarnspedagogikens IKT-handledare Jani Kuosmanen, tfn 040 1269 620, jani.kuosmanen@kirkkonummi (Kyrkslätt)
kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Heli Söderqvist, tfn 040 318 3513, (Kervo)
varhaiskasvatuksen päällikkö Hannamari Halinen, tfn 040 314 3328, (Tusby)

poika