Projektet Aktiva skolor och ungdomsgårdar

Kyrkslätts kommun deltar i det riksomfattande projektet Skolan i rörelse, vars avsikt är med olika åtgärder öka barns och ungas motion i skolor och ungdomsgårdar. Från Kyrkslätt deltar ungdoms- och idrottstjänsterna, finska och svenska utbildningsväsendet, underhållstjänsterna samt skolhälsovården i projektet.

I en aktiv skola och ungdomsgård är det viktigt att

 • eleverna är delaktiga
 • lära sig
 • öka motionen - och sitta mindre

Vi tänker på saker på nya sätt

 • vi sitter mindre
 • vi stöder inlärningen med funktionella metoder
 • vi rör på oss på raster och i ungdomsgårdarna
 • vi sköter skolresorna med muskelkraft

 Varje skola och ungdomsgård genomför en mer rörlig vardag på sitt eget sätt.

Under läsåret 2018-2019 utvecklar vi följande skolor:

 • Masalan koulu
 • Papinmäen koulu
 • Laajakallion koulu
 • Nissnikun yläkoulu

Ytterligare information

Päivi Sorvari, planeraren inom fritidstjänster, ungdoms- och idrottstjänster
paivi.sorvari@kirkkonummi.fi
tfn. 040 126 9625