Problemen med ärendehanterings- och sammanträdessystemet utreds

09.10.2018 11:52

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

I det ärendehanterings- och sammanträdessystemet som kommunen använder har det upprepade gånger förekommit störningar. På grund av dem tvingades man bl.a. avbryta kommunfullmäktiges sammanträde 8.10.2018. Fullmäktiges fortsatta sammanträde hålls 15.10.2018.

Kommunen har börjat utreda en eventuell uppsägning av det nuvarande avtalet och införande av alternativa lösningar.

CaseM