Problem med skolskjutsarna

09.08.2018 15:22

Kategori: Barn Utbildning

Kyrkslätts kommun konkurrensutsatte skolskjutsarna i våras och fyra trafikanter valdes att sköta skolskjutsarna.

Utgående från den respons som kommit under de två första skoldagarna står det klart att en av trafikanterna inte har klarat av att sköta transporterna på överenskommet sätt, utan det har bland annat förekommit många förseningar.

– Vi har kontaktat trafikanten flera gånger och väntar att få en utredning av företaget redan i dag (torsdag), säger förvaltningschef Tiina Koivisto vid bildnings- och fritidstjänsterna.

– Vi har fått mycket respons och det är mycket viktigt att vi får kännedom om alla de fall där skolskjutsen inte har fungerat på överenskommet sätt, konstaterar Koivisto.

Vi tar helst emot responsen skriftligt på e-postadressen koulukuljetus@kirkkonummi.fi

UPPDATERING 10.6.2018 KL. 13.10

Trafikanten First Profit har funnit det nödvändigt att ändra tidtabellerna för en del av skolskjutsarna.

First Profit ber vårdnadshavarna ta kontakt under veckoslutet för att kontrollera de nya tidtabellerna.

Telefontid är på lördag kl. 14.00–18.00 och per sms kan man fråga under hela veckoslutet fr.o.m. kl. 14.00. Telefonnumret är 050 417 7001. OBS! Numret fungerar endast under veckoslutet.

UPPDATERING 12.8.2018 kl. 11.00

Det har gått ut ett meddelande via elevhanteringsprogrammet Helmi till 72 familjer i Sjökulla, Karuby och Winellska skolan samt Papinmäen, Gesterbyn och Kirkkoharjun koulu. Vänligen kontrollera de förändrade tidtabellerna av trafikanten per sms, se numret ovan.

kommunens logo fyren