Problem med mobiltelefoners hörbarhet i Jokirinteen oppimiskeskus – enligt beräkning installeras basstationen 26.3

26.02.2021 10:22

Kategori: Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

I Jokirinteen oppimiskeskus förekommer ännu i någon mån problem med hörbarheten i mobiltelefonin.

Till exempel i lokalerna för skolans förvaltning och i deras omedelbara närhet fungerar inte telefonerna som önskat. Samma problem förekommer också hos elevvården och daghemmets förvaltning.

I daghemmets barngrupper fungerar telefonerna i regel bra.

Tills vidare nås skolans och daghemmets personal bäst per e-post eller via Wilma. Enligt ny beräkning installeras basstationen som behövs 26.3.

(Nyheten är uppdaterad 2.3.2021: Enligt ny beräkning installeras basstationen 26.3. Den tidigare beräknade installeringsdagen var 19.3.2021.)

Kyrkslätts fyrlogo