Problem i social- och hälsovårdstjänsternas patientdatasystem – tjänsterna blir långsammare och stockade

18.05.2020 11:19

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vård- och omsorgsväsendet

Social- och hälsotjänsternas patientdatasystem har i morse kraschat. Därför kan våra tjänster bli långsammare och stockade.  Felet utreds och åtgärdas just nu. Vi beklagar olägenheterna som störningen förorsakar.

Logo