Pro Patria Minnestillställning

12.11.2017 15:00 - 12.11.2017 17:00

Kategori: Finland 100 år

Samarbete mellan KNUF och Kyrkslätts krigsveteraner r.f. en del av Finland100-programmen Kyrkslättnejdens ungdomsförbund r.f. och Kyrkslätts krigsveteraner r.f. har inför Finland100-jubileumsåret inlett ett gemensamt projekt, vars syfte är att hedra de stupade i kriget.

Målet med projektet är att besöka alla ungdomsföreningarna i Kyrkslätt och minnas de personer som finns uppräknade på Pro Patria -tavlorna. Minnestillställningarna kommer att ordnas under hela året, och den första ordnas på Järsö ungdomsförenings hus Bergåsa, Porkalavägen 1074. Datum för tillställningarna är följande:

Lö 28.1 Bergåsa/Järsö ungdomsförening
Sö 5.2 Ljungheda/Mellersta Kyrkslätts ungdomsförening
Sö 12.3 Bygdebo/Vols ungdomsförening
Sö 23.4 Övidsborg/Evitskog ungdomsförening
Sö 11.6 Rigårdsnäs/Porkala ungdomsförening
Sö 3.9 Ljusdala/Masaby ungdomsförening
Sö 8.10 Runhälla/Kyrkslätt Skärgårds ungdomsförening
Sö 12.11 Furuhed/Norra Kyrkslätts ungdomsförening

Alla tillställningar börjar klockan 15.00. Under tillställningarna presenteras tavlorna av ungdomsföreningarnas ordförande och en representant för Kyrkslätts krigsveteraner r.f. framför en hälsning. Utöver detta blir det musik, lokalt program samt kaffe med tilltugg.

Tillställningarna är kostnadsfria och alla intresserade är välkomna att delta.

Mera information ges av KNUF:s verksamhetsledare Lotta Lindström via e-mail lotta.lindstrom@luckan.fi eller av Kyrkslätts krigsveteraners ordförande Henrik Nordell på adressen henrikv.nordell@gmail.com. Under årets lopp kommer information att publiceras på nätsidorna www.kyrkslatt.luckan.fi/aktuellt samt www.knuf.fi.