Principer för genomförande av hälsosäker hobbyverksamhet i Kyrkslätt

03.12.2021 16:49

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

I ordnandet av hobbyverksamhet ska Kyrkslätts kommuns samt Institutet för hälsa och välfärds (THL), undervisnings- och kulturministeriets (UKM), regionförvaltningsverkens, Arbetshälsoinstitutets och grenförbundens hälsosäkerhetsanvisningar följas. Arrangörerna av hobbyverksamhet ska göra upp en hälsosäkerhetsplan över sin verksamhet. Planen ska hållas framlagd för kunderna och deltagarna i lokalen. Verksamhetens arrangör har ansvaret för arrangemangen av hobbyverksamheten samt iakttagandet av denna anvisning. Om anvisningarna inte följs annulleras användningsturerna.

Säkerhetsprinciper som ska följas i verksamheten:

·       Man deltar i verksamheten bara om man är frisk.

·       I evenemangen följer man de gällande sammankomstbegränsningarna.

·       Aktörerna använder bara de lokaler till vilka de beviljats användningstur.

·       Verksamheten ska genomföras så att de olika grupperna i lokalen under inga omständigheter möts.  Deltagarna kommer in först när användningsturen börjar och lämnar lokalen senast när den egna användningsturen slutar.

·       Hobbygruppen samlas alltid med samma uppsättning, och varje gång ska de närvarande antecknas.

·       Ledsagarna till hobbyn, så som föräldrar, får inte komma in. Ledsagarna ska använda munskydd och hålla säkerhetsavstånd också utomhus.

·       Gruppens lärare, handledare och tränare är i mån av möjlighet varje gång samma personer.

När man kommer in eller flyttar sig till andra lokaler ser verksamhetens arrangör till att deltagarna omsorgsfullt tvättar händerna / använder handsprit. Handledare/ tränare övervakar alltid barns användning av handsprit. Verksamhetens arrangör svarar på sin bekostnad för anskaffningen av handsprit i sin verksamhet och ser till att den används omsorgsfullt.

·       Handledarna, lärarna, tränarna och deltagarna som fyllt 12 år använder munskydd, om personen inte har något hälsomässigt hinder för användning av munskydd. Användning av munskydd förutsätts alltid utom under idrottsprestationer. 

·       Användningen av omklädnings- och tvättutrymmen begränsas bara till nödvändig användning. De kläder man ska ha på sig i hobbyverksamheten klär man på sig redan hemma, om möjligt.

Duscharna är inte tillgängliga med undantag av grupperna i simhallens bassängutrymmen.

·       I verksamheten används material och redskap som kan rengöras. Varje aktör svarar för sina redskap och rengöringen av dem. Vi lånar inte andra aktörers redskap.

·       Om man använder gemensamma redskap (t.ex. mål, redskap för redskapsgymnastik) rengör aktören redskapen omedelbart efter användningen.

Ytterligare information:
Kyrkslätts kommuns fritidstjänster, e-post: tilavaraukset@kirkkonummi.fi

på bilden idrottshallen