Preventivrådgivning / familjeplanering

Preventivrådgivingens målsättning är att främja komuninvånarnas sexualhälsa. Verksamhetens tyngdpunktsområde är preventivrådgivning för unga.

Du kan söka dig till preventivrådgivningen om du är Kyrkslättsbo eller studerande vid andra stadiets utbildning i Kyrkslätt. Preventivrådgivning för unga är ett tyngdpunktsområde. Man kan besöka rådgivningen ensam eller med sin partner. Den som börjar använda preventivmedel får 3 månaders hormonell prevention eller sin första kopparspiral gratis. På preventivrådgivinen byts också spiraler som är en del av menopausens hormonbehandling. Uppföljningsbesöken genomförs vartannat år på läkares och hälsovårdares mottagning.

Utöver preventivrådgivningen kan du ta kontakt i frågor som gäller könssjukdomar och testning av könssjukdomar, oplanerad graviditet, sexualitet och barnlöshet.

Tilläggsuppgifter

Teratologisk information

Medborgare
Rådgivningstjänster
rådgivning / hälsorådgivning

Preventivrådgivningen i centrum

Tidsbeställning och rådgiving under telefontiden

Må-fr kl. 12–13

också må kl. 8.15–9.15

Torgvägen 2

Hälsovårdare

Elina Strandell

tfn (09) 2968 3904

Preventivrådgivningen i Masaby

Tidsbeställning och rådgiving under telefontiden

Må–fr kl. 12–13

Lingonbacka 12

Hälsovårdare

Eeva-Liisa Korte

tfn (09) 2968 3520

Preventivrådgivningen i Veikkola

Tidsbeställning och rådgiving under telefontiden

Må–fr kl. 12–13

Sportstigen 7 C

Hälsovårdare

Helena Wärnhjelm-Holmström

tfn (09) 2968 3620