Winellska förskolan

Winellska förskolan är en del av Präsgårdsbackens daghem. Vi vill vi ge barnen en trygg, inspirerande och lekfull miljö att växa och utvecklas i. Vi i personalen vill ge varje enskilt barn en god vård, en trygg famn och en bra dagisdag med meningsfull verksamhet. Vi tar hänsyn till varje barns egna förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå när vi formar och genomför vår verksamhet utgående från barnens egna tankar, intressen och behov på ett temainriktat arbetssätt.

Vår verksamhet

I vårt daghem är vårt finlandssvenska språk och våra traditioner viktiga. I vår verksamhet och pedagogik lyssnar vi aktivt på barnen och utgår från barnens tankar, idéer och lekar.

Vi arbetar i smågrupper och använder oss av mångsidiga metoder och försöker ta tillvara glädjen i vardagen. Daghemmet är också del av projektet ”Rörelse och glädje”.

Gruppernas kontaktuppgifter

Skogstroll 050 310 6911 
Vättar 050 310 6912 
Alver 050 310 6913

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Hästhagsbron 2

Daghemsföreståndare:
Susanne Fagerström
040 555 0257
 
Vice föreståndare:
Filippa Belfrage
040 126 9547

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Nicoline Rydgren
040 517 5189

Psykolog inom småbarnspedagogik:
Helena Björkqvist
040 729 0524

Förskoleundervisningens kurator:
Clary Corander
050 414 0735

You must approve to our use of cookies to view this content.